Výrobná technológia

Sušiareň dreva

Rozmietacia píla

Paletovací stroj

Skracovacia píla

Odsávanie

Výrobná linka na euro palety